ไร่องุ่นใกล้เมืองพัทยา Silverlake, Pattaya Grape Escape เป็นอาณาจักรทั้งผลิตและจำหน่ายองุ่นสด ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากองุ่น กิจกรรมภายในไร่ จะเน้นให้นักท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศการทำไร่องุ่นตามธรรมชาติจริงๆ ที่ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศกับการเข้าชมไร่

Advertisements